צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
נֹגַה היקרה, אני כותב לָך היום מכתב על ____ . מִכתב מְסַפֵּר מַהו מִכתב, כִּי מִכְּתָבִים הָיוּ דָבָר חשוּב ואולי גורלי בְּמֶשך ____ רבּות מאוד, אלפֵי שָנים! וכל האנשים שיָדעו ____ כתבו מִכתבים. כך זה היה עד לִפנֵי כְּעֶשׂרים שנה. אז הֵחֵלו המֵיילים לִתפּוס אֶת מְקום ____ . לִפנֵי שָנים אחָדוֹת הֵחֵלו ____ שבַּטלפונים הנַיָידים לִתפּוס אֶת מְקוֹם המֵייל, וּבַשנתיים עוד תפס ____ אֶת מְקוּם המִסרונים. הווֹטְסְאפ מצוּין, ואי אֶפשָר לתאֵר בִּכלל אֶת חַיֵינוּ בִּלעָדָיו, אבָל הוא אֵינו ____ . לכן אני רוצֶה ____ לָך מהו מכתב - אותו דבר ____שֶהָיה עולם שלם, שֶשֵירת אֶת האנשים לְאורֶך עִידָנים רבּים כל כך וְשֶנִגמר ____ .

עותק של מכתב לנגה - השלמת מילים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות