צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
ענן - עב, גשם - מטר, עץ - אילן, שמש - חמה, ירח - סהר, שמים - רקיע, גבוה - רם, קור - צינה,

מילים נרדפות סתיו

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות