צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
חַגַּי ____ חַכָּה בָּיָד. בַּחַכָּה הָיָה ____ זָהָב. הַחַכָּה ____ הַדָּג ____ . כָּכָה ____ הַדָּג ____ בָּכָה: וַי, וַי, וַי!

השלמת מילים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות