2, 6, 1, 3, 4,

מספר 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?