צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Maja ____ ____ pt. " Chłopcy z placu broni,, ____ jej się spodobała ____ książka. ____ stawiamy po ____

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות