אנשים - people, לגדול - to grow up, באמת - really, להחליט - to decide, לחסור להציל - to save, חיים - lives, לאבחן - to diagnose, מחלה - disease, תרופה רפואה - medicine, לרפא - to cure, רכוש - property, משאית - truck, סירנה - siren, לתקן - to fix, מוסך - garage, חיות מחמד - pets, מיוחד - special, טיפולים - treatments, שיניים - teeth, אחרים - others,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?