אות א - אריה, ב - בית, ג - גמל, ד - דג, ה - הר, ו - וילון, ז - זית, ח - חמור, ט - טבח, י - יונה,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?