1) מה שאול רצה לעשות לדוד a) להרוג אותו b) להרביץ לו c) לכבד אותו 2) מה אמר דוד ליונתן a) להיתחבא בשדה b) לברוח c) לשכנע את שאול שלא יהרוג את דוד 3) האם שאול הסכים a) הוא לא הסכים b) הוא נשבע שלא יפגע בו c) הוא כן ולא הסכים 4) מה קרה לשאול שהלח לניות ומי עשה לו את זה a) הוא הוריד ביגדי מלכות והתלף ושמואל עשה את זה b) הוא התלף c) הוא נפטר 5) לאן דוד ברח a) לכפר סבא b) לניות c) לרעננה 6) כמה עורלות הביא דוד a) הביא 200 b) הביא 100 c) הביא150 7) כמה פעמים שלח שאול מלכים a) 5 b) 2 c) 3 פעמים 8) למה רצה שאול להרוג את דוד a) בגלל שהבו את דוד b) בגלל שרצה שימות במלחמה c) בגלל שמיכל אמרה לו 9) מה אמר דוד למיכל a) שישקר לאבא שלה b) שיאמר את האמת c) שיש לה תרפים 10) מה היה הטריק של מיכל ודוד a) שדוד ירד מהחלון והיא שמה תרפים על המיטה b) שילח לישון c) שלא יצא מהבית בחיים

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?