1) מי היו נשותיו של אלקנה a) היה לו אישה אחת פנינה b) הייתה לו אישה אחת שהיא חנה c) היה לו שתי נשים יוכבד ומרים d) נשותיו היו פנינה וחנה 2) איזה פסוק מזויף שלא כתוב בתפילת חנה a) אל תרבו תדברו נמוכה גבוהה b) קשת גיבורים חיתים c) אין קדוש כה כי אין בלתך 3) באיזה פרק מתחילים לדבר על דוד וישי ואחיו a) פרק טו b) פרק יז  c) פרק טז d) פרק יט 4) מי הייתה אישתו של דוד a) אחינועם b) מרב c) אף תשובה אינה נכונה d) נעמי 5) מי היה שאול a) בן של קיש b) מלך ישראל c) מי שעשה את החטא עם עמלק d) כל התשובות נכונות

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?