שמואל א - מטי מט   שואל שמואל ב, 200 - כמה עורלות דוד היביא, 10,000 - כמא אנשים דוד הרג במילחמה 1, יונטן - מי יהיה חבר אכי טוב של דוד, שבוות - מטי דוד מט, נפל מי מדרות - איך מט דוד, שאול והפלשטים - מי שנא את דוד,

חידון כללי שמואל אליאב שטיין

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?