1) כמה עורלות שאול ביקש מדוד a) 100 b) 200 c) 150 d) 120 e) 50 f) 80 2) כמה ערלות הביא דוד לשאול a) 100 b) 50 c) 210 d) 00000000000000000000000000000000000000000000000000 e) 200 f) 2000 3) מי אהב את דוד a) אין דיון בנושע b) שאול c) יונתן d) משרתי שאול e) אף אחד f) ג ד נכונות

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?