1) כמה ערלות שאול ביקש מדוד להביא a) 100 b) 150 c) 200 d) 120 e) 50 f) 80 2) כמה ערלות הביא דוד לשאול a) 286 b) 210 c) 130 d) 300 e) 200 f) 250 3) מי אהב את דוד a) ה ו ב נכונות b) שאול c) יונתן d) העם e) משרתי שאול f) אף אחד

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?