דוד - מי היה המלך אחרי שאול, שאול - מי רצה להרוג את דוד, שמואל - למי דוד הלך כשהוא ברח משאול, מיכל - מי היה אישתו של דוד, נבואה - מה היה לשמואל, מאתיים - כמה עורלות דוד הביא לשואל,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?