1) למי אמר שאול שהוא רוצה להרוג את דוד a) לאף אחד b) לכול העם c) לדוד d) ליהונתן  e) לכול יושבי ביתו f) לכול משפחתו חוץ מיהונתן 2) מה מיכל שמה במיתת דוד a) עץ  b) ברזל c) פסל d) תרפים  e) תרפים ושער f) כול התשובות נכונות 3) מה שאול אמר למיכל אחרי שגילה את הטרפים  a) שהיא בוגדת  b) שהיא ילדה טובה c) שהיא מכוערת d) שהיא ארנבת e) שהיא בוגדת בעם  f) שהוא שונא אותה 4) מה ענתה מיכל לשאול  a) שהוא צודק והיא בוגדת b) שהוא גבר c) שהוא לא שונא אותה d) שדוד איים אליה שהוא יתגרש ממנה e) שהיא ארנבת f) שדוד איים אליה שהוא יהרוג אותה 5) מאיפה דוד ברח a) מהדלת b) מהקיר c) מניות d) מניות ברמה e) מהחלון f) מהרצפה 6) לאן דוד ברך ומי היה איתו a) לניות ברמה למשפחה שלו  b) לניות לשמואל c) לגבעת שאול  d) לניות להילחם בפלישתים e) לניות השוקולד f) לנויות ברמה לשמואל 7) מה שמואל עשה למלאכים של שאול  a) הרג אותם b) שיגע אותם  c) לא עשה להם כלום d) הפך אותם לזומבים e) הפחיד אותם   f) איבן אותם 8) מה עשה שמואל לשאול a) הפחיד אותו b) כלום c) נתן לו שוקולד d) נתן לו נשיקה e) חיבק אותו  f) שיגע אותו

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?