שבעוה - האים יהונתן האב את דוד, דוד - מה המר שאול לאבדב ולקרובים, לדבר - למה דוד יתחבה בסדה, הבודה זרה - מה סמה מיכל במיתה, היתחבה - את מי מיכל הרידה בחלון, להרוג - למה שאול שלך מלחים, ביחד - מה השבוה של דוד ויהנתן,

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?