1) מי היה אבי יהונתן? מה הוא רצה לעשות ולמי ולמה ,בפרק יט' a) שאול , להרוג את דוד, כי הוא חשב שהוא יקח ת'מלוכה b) שאול בשביל לקחת את המלוכה מדוד המלך c) שאול בשביל לקחת את המלוכה מדוד d) יהונתן לקחת את הנסיכות e) יהונתן ושאול להרוג את דוד f) דוד לקחת את המלוכה משאול 2) מה אמר יהונתן לדוד שיעשה לשאול ? ומתי?   a) שיברח והוא ידבר אם דוד b) שיחקור את אביו c) "ויאמר יהונתן אל דוד אלוקי ישראל כי אחקור את אבי כעת מחר השלישית" d) שיהרוג אותו או יסגיר אותו לאביו e) "ויאמר יהונתן לדוד ה' ישראל אחקור את אבי כעת" f) שיחקור את אביב ביום השני 3) איפה פגש דוד את שאול? a) במניות b) בניות c) בעירו d) תשובות ב ו ג נכונות e) הוא לא פגש אותו f) הוא לא פגש הוא ברח לביתו לעיר שמואל 4) מה הקשר בין בריחת דוד לשאול a) שאול רצה לתפסו b) שאול ברח לניות c) שאול הלך לניות d) שאול החרים את ניות e) כי הוא החריז עליו כפרס למי שתופסו f) כי כולם שנאו אותו

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?