נכון:  התחבא בשדה, שאול  מחל לדוד , דוד בריבותיו ושאול באלפיו, דוד הכה מכה גדולה, לשאול היה רוח רעה, שאול אוחז בחנית, בדוד ובקיר, שאול רצה שלא ידעו שהו הרג את דוד , שאול שלח מלאכים, מיכל הורידה את דוד, מיכל שמה תרפים ושעיר עיזים, מיכל המרה שהו חולה, מיכל המרה שהו איים אל חיה, נוית, שאול שלח 3 מלאכים, ערום מיביגדי מלכות , כול היום וכול הלילה, שגוי: התחבא בכרם, שאול לא מחל לדוד, שאול בריבותיו ודוד באלפיו, שאול הכה מכה גדולה, ליונתן היה רוח רעה, דוד אוחז בחנית, בדוד, שאול רצה שידעו שהו הרג את דוד, דוד שלח מלאכים, דוד ירד לוד, בובה, מיכל המרה שהו לא כהן , מיכל שתקה , נויות, שאול שלח6 מלאכים, ערום לגמרי, כול היום,

שמואל א פרק יט

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?