צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
Correct: , , , , , Incorrect: , , , , , , ,

זיהוי האות ו

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות