צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) איזה מהם הוא מצולע a) b) c) d) 2) מה שם המצולע a) מחומש b) משולש c) משובע d) משושה 3) מה שם המצולע a) משובע b) מחומש c) מרבע d) משושה 4) בחרו מרובע a) b) c) d) 5) בחרו מתומן a) b) c) d) 6) כמה קדקודים למצולע שלפניכם a) 4 b) 6 c) 5 d) 7 7) כמה צלעות למצולע a) 3 b) 5 c) 4 d) 6 8) כמה קודקדים למצולע a) 3 b) 5 c) 6 d) 4 9) מספר הצלעות במתושע a) 7 b) 8 c) 10 d) 9 10) מספר הצלעות הקטן ביותר שיכול להיות במצולע a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 11) ...מלבן נקרא גם a) משולש b) מרובע c) לבן d) מחומש 12) מצולע עם 7 צלעות נקרא a) שבע b) מתומן c) משובע d) מושבע 13) מצולע עם 3 קודקדים נקרא a) משומש b) משושה c) שלוש d) משולש 14) מחומש הוא מצולע a) נכון b) לא נכון c) רק לפעמים d) אף פעם 15) מצולע הוא a) צורה עם קווים עקומים b) צורה פתוחה c) צורה עגולה d) צורה סגורה עם קווים ישרים 16) מי יוצא דופן a) b) c) d) 17) מי יוצא דופן a) b) c) d) 18) מרובע ומשולש התחברו ויצרו a) משושה b) משובע c) מחומש d) משורבע 19) מחומש ומשולש התחברו ויצרו a) משובע b) משושה c) מעושר d) מחומש 20) זהו מצולע שנקרא a) מעושר b) מצולע בעל 13 צלעות c) מצולע בעל 12 צלעות d) משתימעשר

מצולעים - כיתה ב

על ידי

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

לוח תוצאות מובילות

פעילויות דומות מ קהילה

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות