צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) 6×10 a) 70 b) 65 c) 60 d) 30 2) 4×8 a) 32 b) 20 c) 24 d) 14 3) 18÷3 a) 5 b) 6 c) 4 d) 3 4) 25÷5 a) 4 b) 3 c) 5 d) 7 5) 6×6 a) 40 b) 36 c) 20 d) 15 6) 40÷10 a) 10 b) 5 c) 4 d) 2 7) 12÷2 a) 4 b) 3 c) 6 d) 8 8) 5×7 a) 10 b) 17 c) 25 d) 35 9) 24÷4 a) 6 b) 12 c) 10 d) 8 10) 7×6 a) 35 b) 42 c) 40 d) 15

כפל וחילוק

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות