1) מתי דוד נפטר? a) לא יודע b) בפסח c) בשבועות d) הוא לא נפטר 2) מי היה אבא של דוד? a) עובד b) עמינדב c) שלמה d) ישי 3) למה דוד לא זכה לבנות את בית המקדש? a) כי אין לו כח b) כי הידיים שלו היו מלאות דם c) אין סיבה 4) מי משח את דוד למלך? a) שמואל b) שאול c) ישי d) אף אחד 5) ממי דוד ברח? a) ה' b) יצחק c) שאול d) משה 6) מי עזר לדוד לברח a) מיכל ויהונתן b) הוא c) סבא שלו

ההיסטוריה של דוד

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?