1) את מי שאול רצה להרוג a) דוד b) שמואל c) פלישתים 2) מי היה נביא a) שאול b) דוד c) שמואל 3) מי הרג את גולית a) דוד b) שמואל c) שאול

חידון על נביא מעילאי מחלב

לוח תוצאות מובילות

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?