צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
נָבַח - נָבַח, לָבָן - לָבָן, שָׁבַר - שָׁבַר, שָׁב - שָׁב, חָלָב - חָלָב, אַרְנָב - אַרְנָב, אַהֲבָה  - אַהֲבָה, אָב - אָב, אַבְקָה - אַבְקָה, חָשְׁבָה  - חָשְׁבָה, חָלְבָה - חָלְבָה, חָלָב - חָלָב,

משחק קריאה עד האות ב' רפה בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות