צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
קיפודים רבים בישראל ____ ____ הקיפודים ____ את ____ לחתולים הם ____ אותו במקום ____ מהטבע הם ____ אותו ____ המזון ____ ____ אותם ____ השמנים ____ להתהלך הקיפודים ____ מתקשים ____ ____ השמנים פחות ____

השלמת משפטים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות