3X4 - 4+4+4, 8X5 - 5+5+5+5+5+5+5+5, 2X9 - 9+9, 4X1 - 1+1+1+1, 4X3 - 3+3+3+3, 5X8 - 8+8+8+8+8, 6X7 - 7+7+7+7+7+7, 7X6 - 6+6+6+6+6+6+6, 2X10 - 10+10, 10X2 - 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2,

התאמת תרגיל כפל לתרגיל חיבור חוזר- משמעות הכפל

לוח תוצאות מובילות

סגנון חזותי

אפשרויות

החלף תבנית

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?