צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
רַן הָיָה ____. רַן רָאָה ____ בַּגַּן. רַן ____. גַּם הַנָּחָשׁ ____. הַנָּחָשׁ זַחַל ____ הָאֲדָמָה. הַנָּחָשׁ ____.

השלמת מילים חסרות בטקסט

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות