צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
רָשַׁם - רָשְׁמָה, חָשַׁב - חָשְׁבָה, לָבַשׁ - לָבְשָׁה, קָנָה - קָנְתָה, תָּלָה - תָּלְתָה, שָׁבַר  - שָׁבְרָה, נָתָן  - נָתְנָה, רָאָה  - רָאֲתָה,

משחק זכר נקבה עד האות ב' רפה בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות