צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) all a) כולם b) קטן 2) fall a) סתיו b) חורף 3) small a) עיגול b) קטן 4) mall a) קניון b) קטן 5) fall* a) נפילה b) להתקשר 6) ball a) קניון b) כדור 7) wall a) קיר b) ארון 8) call a) להתקשר b) לקרוא

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות