רוֹ, בָּ, בּוֹ, לִ, רִי, לָהּ, בִּ, לוֹ.

התאימו את האותיות עם הניקוד לצלילים הנכונים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?