צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
שַׁי, חַי, מָתַי, יָשַׁב, יָשָׁר, יָשַׁן, חָיָה, אַיָּה, בַּתְיָה, מָיָה, אַת, בָּרָק, חָרַק, שַׁבָּת, אַחַת, שָׁרַק, חַקְלָאי, בַּנַּאי, חַשׁמַלַּאי, אַיָּלָה.

משחק קריאה בקמץ פתח עד האות י'

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות