צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
שַׁי - שַׁי, חַי - חַי, מָתַי - מָתַי, יָשַׁב - יָשַׁב, יָשָׁר - יָשָׁר, יָשַׁן - יָשַׁן, חָיָה - חָיָה, אַיָּה - אַיָּה, בַּתְיָה - בַּתְיָה, מָיָה - מָיָה, אַת - אַת, בָּרָק - בָּרָק, אַחַת - אַחַת, שָׁרַק - שָׁרַק, אַיָּלָה  - אַיָּלָה, חַקלָאִי - חַקלָאִי, בַּנַּאי - בַּנַּאי, אַיָּלָה - אַיָּלָה,

משחק קריאה עד האות י' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות