צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
בְּאוסְטְרַלְיָה חַיִים ____ עִם יָדַיִים יש להם ____ שֶדומים לְיָדַיִים הדגים עִם הַיָדיים אֵינם ____ הדגים עִם הידיים ____ על קָרְקָעית הַָים הֵם מְזיזים אֵת הָסְנָפּירים עַל קָרְקְעִית ____ כָּךְ____ נָעים מִמָקום לְמָקום הדגים עם הידיים ____ מְאוד הדגים עם הידיים נִמְצָאים בְּסַכָּנַת ____

דגים עם ידיים - השלמת מילים

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות