צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
True: في الصورة التي امامك هي للخلية البكتيرية , تحتوي الخلية البكتيرية على السيتوبلازم, الخلية النباتية والحيوانية هما حقيقيتان النواة , تحتوي على الخلية النباتية على السيتوبلازم , False: في الصورة التي امامك هي للخلية البكتيرية, تحتوي الخلية الحيوانية على الجدار الخلوي, الخلية البكتيرية هي حقيقية النواة, لاتحتوي الخلية البكتيرية على المادة الوراثية ,

مكونات الخلية

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות