צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
מהו תפקיד הקונכיה ?, מתי נכנס החלזון לתרדמת ?, מתי מתעורר החלזון משנתו ?, על מה זוחל החלזון?, מהו המזון של החלזון ?, איפה נמצאים העיניים של החלזון ?, מה מוציא החלזון מגופו כשזוחל ?, באיזה עונה החלזון ערני ?, האם גוף החלזון קשה ?.

שאלות שיעור החלזון

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות