נועם, אוריין, מיכל, מנור, עמית, מיקה, אלה.ר, יאיר, רועי, ניתאי.

גלגל שמות קבוצה א 'כתה ב 1

לוח תוצאות מובילות

גלגל אקראי היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

ערכת נושא

אפשרויות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?