צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) מתחיל באות כ' דגושה a) מַכָּה b) כַּלְבָּה c) כְּלַבְלַב d) חַכָּה e) כַּלָּה f) רַכָּה 2) מתחיל באות י' דגושה  a) כָּתַב b) חַיָּב c) יָשַׁב d) יָשָׁר e) לָבַשׁ f) חַבָּשׁ

משחק קריאה עד האות כ' דגושה בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות