צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
חַם - קַר, אָמַר - שָׁתַק, לָקַח - נָתָן, שָׁם - כָּאן, כָּתַב - מָחַק, קָשָׁה - רַכָּה, יָם - יַבָּשָׁה,

משחק קריאה הפכים עד האות כ' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות