1) גדול a) סרט b) תה c) הרים d) שולחן 2) חמודים a) ארוחה b) תמונות c) שולחן d) ילדים 3) חדש a) הרים b) ארוחה c) כדור d) דלת 4) גבוהים a) שולחן b) סרט c) ילדים d) הרים 5) טעימה a) ארוחה b) בריכה c) כדור d) הרים 6) מעניין a) סרט b) ארוחה c) שולחן d) כדור 7) עמוקה a) ארוחה b) הרים c) בריכה d) שולחן 8) חם a) תמונות b) סרט c) ילדים d) תה 9) יפות a) כדור b) תמונות c) שולחן d) ארוחה 10) קשה a) מילה b) ארוחה c) ילדה d) כוס 11) מפואר a) נמר b) בית c) ירקות d) פירות 12) טריים a) אופניים b) רקדנים c) כדורגל d) פירות

משחק זכרון שם תואר

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?