צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) 0.25*10= a) 10.25 b) 2.5 c) 0.025 d) 25.5 2) 56.12*100= a) 5.612 b) 0.5612 c) 5612 d) 56,120 3) 0.8*100= a) 8 b) 800 c) 80 d) 0.08 4) 0.005*10= a) 0.5 b) 5 c) 50 d) 0.05 5) 458.126*1000= a) 4,5812.6 b) 458,126 c) 45,812.6 d) 45.8126 6) 0.09*100= a) 9 b) 90 c) 0.9 d) 900 7) 0.0012*1000= a) 12 b) 0.12 c) 1.2 d) 0.012 8) 50.19*10= a) 501.9 b) 5,019 c) 5.019 d) 519 9) 52.6*100= a) 526 b) 5.26 c) 5,260 d) 52,600 10) 506.004*100= a) 5,060.04 b) 50,600.4 c) 50.6004 d) 506,004 11) 88.9*1000= a) 88,900 b) 889.00 c) 889,000 d) 8,890 12) 97.73*1000= a) 977.3 b) 9.773 c) 97,730 d) 9,773

כפל מספרים עשרוניים בעשר וחזקותיו

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות