חמה - שמש, טנא - סל, ירח - לבנה, מתנה - שי, שקט - דממה, עב - ענן, שקר - כזב, גשם - מטר,

משחק זכרון

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?