צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
wallet, hairbrush, comb, purse, keys, smartphone, tissues, headphones, charger, umbrella, memory stick, remote, handbag,

4 klasa Brainy / unit 3/ Possessions

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות