1) בספרו הליוויתן תומאס הובס קובע כי : a) בני האדם רצו לשפר את החברה ולכן התארגנו במסגרת מדינה b) יצר לב האדם רע מנעוריו c) במצב הטבעי החיים אלימים וקצרים - יש אנרכיה d) תשובות ב' ו ג' נכונות  2) ג'ון לוק ותומאס הובס מסכימים לגבי העובדה ש... a) האדם טוב מנעוריו b) האדם רע מנעוריו c) השליטים אינם שליחי האל אלא תוצר בחירתו של עם d) כל התשובות נכונות 3) מתי האדם מרגיש שלם על פי הרמב"ם a) כאשר הוא חי בחירות אינסופית b) כאשר הוא חי במסגרת מדינה c) כאשר הוא נמצא במצב הטבעי d) אין תשובה נכונה 4) אדם לבדו יכול לספק לעצמו את צרכיו על פי הרמב"ם a) נכון b) לא נכון 5) מה נכון להגיד על הדמוקרטיה האתונאית a) דמוקרטיה בה האזרחים (גברים בני 18 ומעלה) היו מצביעים באופן ישיר באסיפות העם. b) דמוקרטיה בה הנשים והגברים היו בוחרים נציגים שיצביעו עבורם פעם ב-4 שנים. c) בהשוואה לימינו היא לא דמוקרטיה d) תשובות א' וג' נכונות 6) בימינו משטר שיש בו עבדות ולנשים אין שיוויון זכויות נקרא גם משטר a) טוטאליטרי b) דמוקרטי c) דיקטטורי d) תשובות א' וג' נכונות 7) במשטר זה השלטון נמנע ממעורבות יתרה בחיי האזרחים ומתן חופש a) דמוקרטי b) טוטאליטרי c) מונרכי d) דיקטטורי 8) בית המשפט העליון (בג"ץ) מעוניין לבחון חוק שנחקק בכנסת, ואף לפסול אותו, איזה מאפיין של משטר ליברלי נמצא פה a) הגבלת השלטון b) הפרדת הרשויות c) זכות הביטוי d) תקשורת חופשית 9) צפון קוריאה, היא דוגמה למשטר a) דיקטטורי b) טוטאליטרי c) אין תשובות נכונות d) תשובות א' וב' נכונות 10) במשטר זה התקשורת מגוייסת לטובת השליט, ויש פיקוח על חיי היחיד a) דיקטטורי b) דמוקרטי c) מונרכי d) אין תשובה נכונה 11) אנחנו קבוצת מיעוט החיה במדינת ישראל, יש לנו שורשים משותפים, תרבות משותפת אך אין לנו שאיפה לאומית מי אנחנו ? a) דרוזים b) פלשתינאים c) יהודים d) אין תשובה נכונה 12) במשך אלפיים שנה חלמו היהודים על חזרה לארץ ישראל והקמת בית לאומי (מדינה) היהודים נרדפו ואף שרדו את השואה ואת הפרעות בגולה, האם היהודים הם קבוצה אתנית ?  a) כן b) לא 13) שארל דה מונטסקייה הגה את רעיון a) הפרדת הרשויות b) תחרות חופשית c) הגבלת השלטון d) המנהיג האבסולוטי 14) מהו רעיון הפרדת הרשויות a) מטרתו לתת למנהיג לשלוט באופן מוחלט b) מטרתו להגביל את השלטון באמצעות 3 רשויות c) הרשויות מפקחות אחת על השנייה   d) הרשות המבצעת (ממשלה) מחוקקת (כנסת) הרשות השופטת (בג"ץ) e) תשובה א' לא נכונה 15) מהי ריבונות ? a) סמכות שיש למדינה להחליט החלטות בעניני פנים ועניני חוץ b) המוסדות המנהלים את המדינה c) אין מרכיב כזה d) אחד המרכיבים ההכרחיים לקיומה של מדינה 16) האם מדינה יכולה לוותר על ריבונותה במקרים מסוימים ? a) כן b) לא 17) מדוע ריבונות מוחלטת אינה אפשרית תמיד ? a) בגלל שיש מדינות קטנות וגדולות שמושפעות אחת מהשניה b) יש תלות של מדינות קטנות בגדולות c) תלות כלכלית, צבאית או פוליטית d) כל התשובות נכונות. 18) בשנת 1958 חשש מלך ירדן מפני הפיכה שאיימה להפיל את שלטונו וביקש עזרה מארצות הברית, כוח צבא אמריקאי הגיע לירדן, האם ארה"ב הפרה את ריבונותה של ירדן ? a) הפרה b) לא הפרה 19) מי מבין הקבוצה הבאה לא נחשב לחלק מאוכלוסיית המדינה a) אזרח b) תושב ארעי c) תייר d) תושב קבע 20) מה ההבדל בין אזרח לתושב קבע ? a) אזרח צריך לשלם מיסים ותושב לא b) שניהם צריכים לשלם מיסים c) אזרח יכול לבחור ולהיבחר לכנסת ולממשלה ואילו תושב לא d) לתושב יש זכויות יתר 21) מהם חמשת התנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה a) שלטון, משטר,שטח, אוכלוסיה וריבונות b) אוכלוסיה, תושבי קבע, אזרחים, מנהיגות ומשטר c) שטח, אוכלוסיה, שלטון,ריבונות והכרה בינלאומית d) אין תשובה נכונה 22) מה לא נכון לגבי שטח המדינה ? a) שטח המדינה חייב להיות גדול b) שטח המדינה יכול להיות קטן c) שטח המדינה יכול להיות מורכב מאיים d) שטח המדינה לא חייב להיות רצוף 23) מה כולל שטח המדינה?   a) את השטח היבשתי בלבד b) את השטח האווירי והיבשתי c) את השטח היבשתי והשטח הימי d) רק את השטח התת קרקעי e) אין תשובה נכונה 24) המושג אוכלוסיה כולל את a) כל האנשים שחיים במדינה b) כל האנשים שגרים בה לתקופת זמן מסוימת c) כל האנשים שחיים במדינה מסויימת באופן קבוע ורצוף d) כל התשובות נכונות 25) ?מה משותף לתיירים/ אזרחים/ תושבי קבע ותושבים ארעיים  a) כולם חייבים לציית לחוק  b) כולם יכולים להצביע לכנסת c) כולם יכולים להצביע לממשלה d) אין תשובות נכונות 26) הזכות לבחור ולהיבחר לכנסת ולממשלה ניתנת ל a) תושב קבע b) אזרח c) תייר d) תושב ארעי 27) במדינת המשולשים קם ארגון המרובעים, ארגון זה חוקק חוקים חדשים, הקים צבא משלו, איזה מרכיב הכרחי לקיומה של מדינה נפגע במקרה זה ? a) מרכיב המשולשים b) האחדות c) השלטון d) הריבונות 28) במדינת המשולשים ביקשו ממדינת המחומשים עזרה , על מנת להתגבר על המרד של המרובעים , כוח צבאי של המחומשים הגיע לטפל במרד המרובעים, האם זה אומר שמדינת המחומשים הפרה את ריבונות מדינת המשולשים ?  a) לא b) כן 29) בכ"ט בנובמבר 1947 נערכה הצבעה באו"ם בה החליטו מדינות העולם לתת אישור להקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל , איזה מרכיב הכרחי לקיומה של מדינה בא לידי ביטוי בתיאור זה ? a) שטח b) אוכלוסיה c) שלטון d) משטר e) אין תשובה נכונה 30) מאפייני משטר טוטליטרי הם : a) המנהיג עליון לכולם b) מעקב אחר האזרחים c) חופש ביטוי לכלל האזרחים d) השלטון מתערב בחיי היחיד והחברה בצורה נרחבת e) תשובה ג' לא נכונה 31) חורבן בית המקדש השני התרחש בשנת a) 70 לפני הספירה b) 70 לספירה c) 568 לספירה d) אין תשובה נכונה 32) חורבן בית המקדש הראשון התרחש בשנת a) 586 לספירה b) 1020 לפני הספירה c) 70 לספירה d) 586 לפני הספירה 33) תאריך הכרזתה של מדינת ישראל a) 14.5.1947 b) 15.4.1948 c) 29.11.47 d) 14.5.1948 e) אין תשובה נכונה 34) ההצבעה באו"ם התקיימה בתאריך ? a) כ"ט בנובמבר 1948 b) 29.11.1947 c) כ"ט בנובמבר 1947 d) תשובות ב' וג' נכונות.

חזרה לבוחן באזרחות

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות

האם לשחזר את הנתונים שנשמרו באופן אוטומטי: ?