צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
עָמַד - עָמַד, עָמְדָה - עָמְדָה, עָנָה - עָנָה, עָנְתָה - עָנְתָה, עָלָה - עָלָה, עָלְתָה - עָלְתָה, יָדָע - יָדָע, יָדְעָה - יָדְעָה, קָלַע - קָלַע, קָלְעָה  - קָלְעָה, שָׁמַע - שָׁמַע, רַעַם - רַעַם, נַעֲמָה - נַעֲמָה, נָגְעָה - נָגְעָה, עַמְרָם - עַמְרָם, קָרַע - קָרַע, שָׁקַע - שָׁקַע, עַכְבָּר - עַכְבָּר, עֲגָלָה - עֲגָלָה, עָדָה - עָדָה,

משחק קריאה עד האות ע' בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות