צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) איזה חג חל בחודש כסלו? a) חנוכה b) ראש השנה c) פורים d) סוכות 2) מדוע חג חנוכה נקרא בשם זה? a) על שם חנוך הלוחם היהודי הבולט במרד החשמונאים b) מלשון חנוכת בית המקדש מחדש לאחר מרד החשמונאים והחזרת המקום הקדוש ליהודים c) על שם החנוכייה שהיום מדליקים כדי לציין את הניצחון המרד נגד היוונים  d) כל התשובות נכונות 3) אלו אירועים קשורים לחג החנוכה ולסיבה שחוגגים אותו? a) מרד החשמונאים b) נס פך השמן  c) סיום מסיק הזיתים השנתי והתחלת תהליך הפקת השמן d) כל התשובות נכונות  4) אלו מהמנהגים הבאים לא קשורים לחג החנוכה? a) הדלקת נרות שמונה ימים b) משחק בסביבון c) ניקיון הבית לקראת החג d) אכילת סופגניות 5) מה פירוש האותיות המופיעות על סביבוני חנוכה – נ', ג',ה',פ'? a) נס גדול היה פה b) נס גדול היה שם c) גם ניסים היו פה d) אין פירוש האותיות הן לקישוט 6) מדוע חוגגים את חג החנוכה שמונה ימים? a) כי משך מרד החשמונאים היה שמונה ימים b) בזכות נס פך השמן שבמקום להספיק ליום אחד, הספיק לשמונה ימים c) כי היו 8 מוקדי מרד ביוונים שכל יום שנחגג מציין אחד מהם. d) על שם שמונת הלוחמים היהודים שניצחו את הקרב נגד היוונים 7) חודש כסלו שבו נחגג חג החנוכה, לפי השנה העברית הוא החודש? a) הראשון שפותח את השנה b) החודש האחרון שאיתו נסגרת השנה היהודית c) החודש השלישי בשנה d) החודש השמיני בשנה 8) מאיזו עיר התחיל מרד החשמונאים? a) יהודה b) יירושלים c) קריית אתא d) מודיעין 9) מבחינה היסטורית, לאיזה חג יהודי נוסף מקושר חג החנוכה? a) חג הפסח b) חג הסוכות c) לאף חג זה חג שעומד בפני עצמו d) ראש השנה 10) היכן הומצא הסביבון, בו נהוג לשחק בחג החנוכה? a) יוון b) גרמניה c) ישראל d) הולנד 11) מה עושים בחג החנוכה? a) מקנים את הבית מחמץ b) מחפשים את האפיקומן c) אוכלים מצות d) משחקים בסביבון 12) מה אוכלים בחג החנוכה? a) מצות b) סופגניות c) לביבות d) תשובות b ו- c הם נכונות

חידון חנוכה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות