צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
wallet, hairbrush, comb, purse, keys, smartphone, tissues, headphones, charger, umbrella, memory stick, remote,

Brainy 4, unit 3, possessions

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות