צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
לַאֲגָם רָם בָּא, שָׂמרָה עַל חַוָה רָם, רָם גַמָד חָלַם עַל .

סידור מילים למשפט

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

מגנטים של מילים היא תבנית פתוחה. זה לא יוצר ציונים עבור לוח התוצאות.

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות