צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) כמה נרות מדליקים בחנוכה? a) 44 b) 52 c) 83 d) 25 2) מתי אירע נס חנוכה? a) בית ראשון b) בית שני c) בתקופת הגאונים d) לא מזמן 3) לכמה זמן חזרה מלכות ישראל לאחר ניצחון החשמונאים? a) 100 שנים b) 30 שנים c) 200 שנים d) 354 שנים 4) מדוע היה צריך שהשמן יספיק לשמונה ימים? a) כי זה אחלה זמן לחופשת חנוכה b) כי היה צריך להכין שמן טהור וזה הזמן שלוקח להכין שמן c) כי היה צריך להדליק את המנורה לפחות 8 ימים d) כי כך ציינו את ניצחון החשמונאים 5) מתי אוכלים סעודת מצווה בחנוכה? a) כשמזמינים אורחים להדלקת נרות b) כשמברכים על החנוכיה והסופגניות c) כשאומרים בסעודה שירות ותשבחות  d) אין סעודת מצווה בחנוכה 6) איזה מצווה יש בחנוכה? a) פרסומי ניסא b) אכילת סופגניות ולביבות c) מצוות לימוד תורה d) לפחות פרוטה של דמי חנוכה 7) עשיית מלאכה בחנוכה... a) נוהגים לא לעשות מלאכה במהלך 8 ימי חנוכה b) חנוכה הוא כמו חול המועד, עושים מלאכה בשינוי c) נוהגים שהנשים לא עושות מלאכה בזמן שהנרות דולקים d) חופשי חופשי, עושים מה שרוצים ומתי שרוצים 8) יש לי רק שמן מנוע משומש להדלקת החנוכיה a) לפי בית חשמונאי, אסור להדליק בשמן מנועים b) בית הלל ובית שמאי חייבו בשמן זית משובח c) כל השמנים כשרים, גם שמן מנוע d) שמן מנוע בכלל לא דליק!.... 9) באיזה פתילות משתמשים לנר חנוכה? a) פתילות מכינים רק מצמר גפן b) כל פתילה ובתנאי שנעשתה לשם מצוות חנוכה c) כל הפתילות כשרות! d) פתילות חדשות מכל סוג שהוא 10) מי שמדליק מספר חנוכיות בביתו , על מה חשוב שיקפיד? a) שרק אב המשפחה ידליק בברכה b) שהנרות יהיו מסודרים לפי סדר הגיוני c) שמדליקים בפתח הבית את החנוכיות d) שכל חנוכיה תהיה מונחת במקום אחר כדי שיבחינו במספר הנרות 11) מיקום החנוכיה לכתחילה יהיה: a) מול אחד החלונות בבית b) 3 טפחים מחוץ לבית c) לכיוון השכנים d) איפה שהמזוזה, רק בצד השני 12) על מה חשוב להקפיד בחנוכיה? a) כל נר יהיה יחיד ולא קלוע b) כל התשובות נכונות c) שהנרות יהיו בשורה אחת d) רווח בין נר לנר

חידון חנוכה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות