צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
עָף - עָף, דַּף - דַּף, כַּף - כַּף, פַּח - פַּח, פַּת - פַּת, כָּנָף - כָּנָף, עָנָף - עָנָף, שָׁפַך - שָׁפַך, דָּפַק - דָּפַק, יָדַע - יָדַע, מַדָּע - מַדָּע, רָעָה - רָעָה, שָׁעָה - שָׁעָה, פָּרְחָה - פָּרְחָה, פָּתְחָה - פָּתְחָה, חָפְרָה - חָפְרָה, שָׁפְכָה - שָׁפְכָה, הַקָּפָה - הַקָּפָה, הַתְקָפָה - הַתְקָפָה, עָמְדָה - עָמְדָה, רָעֲדָה - רָעֲדָה,

משחק קריאה האות ף סופית בקמץ פתח

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות