צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1) למה קוראים לחג החנוכה כך? a) בגלל שחינכו את החשמונאים שצריך למרוד ביוונים b) מלשון חנוכת בית המקדש מחדש לאחר מרד החשמונאים והחזרת המקום הקדוש לידי היהודים c) בגלל אדם שקראו לו חנוך והוא נלחם נגד היוונים ותרם רבים לניצחון של החשמונאים d) בגלל שמדליקים חנוכייה על מנת להזמין כל שנה מחדש על הניצחון של החשמונאים על היוונים 2) מה לא נהוג לעשות בחנוכה? a) לשחק בסביבון b) לאכול סופגניות c) לדליק את נרות החנוכייה d) לצום 3) כמה נרות מדליקים ביום הרביעי לחנוכה? a) 5 b) 7 c) 4 d) 8 4) באיזה חודש עברי חל חג החנוכה? a) תשרי b) אדר c) כסלו d) ניסן 5) מה מסמלות האותיות שבסביבון: נ, ג, ה, פ a) האותיות אינן מסמלות דבר, הן נמצאות על הסביבון לקישוט b) גם נסים היו פה c) נס, גדול, היה, פה d) ניצחון, גדול, היה, פה 6) מהי המצווה העיקרית בחנוכה? a) לדליק נרות חנוכה b) לסובב סביבון c) לאכול סופגניות d) להביא דמי חנוכה לילדים 7) למה אוכלים סופגניות ולביבות בחנוכה? a) כי הן טעימות b) כיוון שכך כתוב בתנ"ך c) אין סיבה d) על מנת להזכיר את נס פח השמן כיוון שמטגנים אותם בשמן רב 8) כמה ימים נמשך חג החנוכה? a) 10 b) 5 c) 7 d) 8 9) מדוע חוגגים את חג החנוכה שמונה ימים? a) כי החשמונאים קיימו 8 מרידות b) בזכות נס פך השמן שבמקום להספיק ליום אחד, הספיק ל-8 ימים c) כי המרד נגד החשמונאים היה 8 ימים d) כי היו רק 8 חשמונאים שמרדו ביוונים 10) באיזו ארץ המציאו את הסביבון? a) יוון b) רומניה c) אטליה d) מרוקו 11) היכן נהוג להדליק את נרות החנוכה? a) במטבח b) על השולחן בסלון c) על עדן החלון d) בחצר

חידון חנוכה

על ידי

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות