צור שיעורים טובים יותר מהר יותר
1. We live here. It's ____ house. 2. Patryk, where is ____ bike?

ערכת נושא

אפשרויות

לוח תוצאות מובילות

החלף תבנית

פעילויות אינטראקטיביות